slide
slide
slide
slide
slide

Xưởng phù điêu

Dưới đây là một  trong những hình ảnh rất nhỏ được ghi lại trong suốt quá trình hoạt động của Điêu Khắc Nguyễn Lê, những tháng ngày vất vả tô điểm cho cuộc sống , chính những nơi đây đã tạo ra biết bao tác phẩm nghệ thuật tinh xảo mang tính trang trí cao.

20082014     ss

WP_20141126_002        WP_20141030_026

WP_20141102_003       WP_20141103_002

WP_20141104_007       WP_20141104_009

WP_20141107_014      WP_20141125_009

Bài viết liên quan

back to top