slide
slide
slide
slide
slide

Những bức tranh sơn dầu siêu thực của Modestas Malinauskas

Họa sĩ Modestas Malinauskas đã vẽ những bức tranh siêu thực với những chiếc tàu nổi trong không khí và những quả bóng bay phép thuật bay xung quanh. Trong những bức tranh này có người, những chú cá, cây cầu, những tòa nhà phép thuật và những trái táo ở thiên đường khổng lồ, Những tác phẩm của ông chứ đầy niềm vui và sự lãng mạn của cuộc sống.

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-2_resize

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-3_resize

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-4_resize

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-5_resize

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-6_resize

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-7_resize

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-8_resize

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-9_resize

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-10_resize

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-11_resize

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-12_resize

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-13_resize

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-15_resize

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-16_resize

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-18_resize

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-19_resize

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-20_resize

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-21_resize

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-23 (1)

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-24_resize

Bài viết liên quan

back to top